Covid-19 (Coronavirus) Policy

Gästsäkerhet relaterat till Covid-19 (Coronavirus)

Framtagen för förhindrande av spridning samt för att stävja smittorisker kopplat till Coronavirus- Covid-19

Winn Hotel Group följer noggrant utvecklingen kring spridning och smittorisker kopplat till Coronaviruset som fick sitt utbrott i Kina i december 2019. Med anledning av det mycket snabba förloppet av spridningen av Coronaviruset under den senaste tiden har vi funnit det angeläget att komma med information och guidelines kring hur vi kan rusta oss för att vara förberedda på kommande scenarios kring ett antal case i Sverige eller om utbrott motsvarande norra Italien skulle hända i fler delar av Europa och naturligtvis i ett scenario även här i någon del av Sverige.

 

Våra gäster och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet, och alla hotell i Winn Hotel Group följer denna policy samt rekommendationer och instruktioner från relevanta myndigheter.

Då situationen snabbt kan förändras har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda våra gästers och medarbetares hälsa. I händelse av att smittade kan komma i kontakt med något av våra hotell, via gäst eller medarbetare, har vi förberett oss för olika scenarion med effektiva åtgärder som finns nedskrivet i denna policy och som är kommunicerad till samtliga av Winn Hotel Groups 11 hotell.

 

 

1. Hygien och städning- Det råder förhöjt hygienfokus

 • Handsprit ska finnas på alla allmänna toaletter och på toaletter för medarbetare
 • Tvätta händerna ofta med tvål och ljummet vatten. Minst 1 minut, tvåla även in ovansidan av händerna, tummar och mellan fingrarna. Om ni ej har tillgång till vatten – använd handsprit
 • Undvik ansiktskontakt med händer
 • Vid hosta/nysning – gör det i armvecket eller i näsduk. Om näsduk, kasta den direkt efteråt och tvätta händerna
 • Undvik nära kontakt med personer som har feber och hosta
 • Om du får feber, hosta och andningsproblem –Meddela din närmaste chef omedelbart och kontakta 1177 och rådfråga dem för vidare instruktioner.
  Riktlinjer kring hygien på hotellet – Utöver ovan punkter för personlig hygien: 

  Receptionen:

 • Rengör noggrant ALLA kontaktpunkter löpande med desinfektionsmedel och rena trasor (separat checklista)
 • En ställning med desinfektionsmedel ska finnas vid huvudentrén för gäster

   Restaurangen:
 • Rengör bord mellan sällskapen med desinfektionsmedel och rena trasor
 • Rengör löpande handterminaler, kassor, telefonlurar, tangentbord, kaffemaskiner med desinfektionsmedel och rena trasor

   Konferens:
 • Rengör bord innan, under och efter konferens med desinfektionsmedel och rena trasor
 • Rengör noggrant ALLA kontaktpunkter dagligen med desinfektionsmedel och rena trasor (separat checklista)

   Kök:
 • Rengör noggrant ALLA kontaktpunkter löpande med desinfektionsmedel och rena trasor (separat checklista)
 • Var extra noga med HACCP-rutiner och hantering av animaliska produkter och rått kött

   Personalutrymme:
 • En ställning med desinfektionsmedel ska finnas vid personalentrén
 • Handdesinfektion ska finnas på samtliga personaltoaletter
 • Torka av bord, stolshandtag och diskbänk efter dig med desinfektionsmedel och rena trasor

   Hotellrum:
 • Rengör noggrant ALLA kontaktpunkter dagligen med desinfektionsmedel och rena trasor (separat checklista)
 • Använd handskar vid tömning av papperskorgar
  Allmänna utrymmen:
 • Handdesinfektion ska finnas på samtliga allmänna toaletter
 • Rengör noggrant ALLA kontaktpunkter 2 ggr dagligen med desinfektionsmedel och rena trasor (separat checklista)

 

 

 

2. Resepolicy personal

 • Det är var och ens personliga ansvar och beslut om och vart man väljer att resa på sin fritid, men Winn Hotel Group uppmanar sina medarbetare att ta del av de rekommendationer som finns, och hålla sig uppdaterade via UD´s web:
  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Resor i tjänsten till smittdrabbade områden är ej aktuella.

 

 

 

 

3. Krishanteringsteam Covid-19

Winn Hotel Group har sedan 28 februari en Krishanteringsgrupp och en Taktikgrupp bestående av följande medlemmar och representanter:


Krishanteringsgrupp Centralt

Helena Törnquist, vVD och CFO Winn Hotel Group
026-665421

Fia Westerberg, Head of People and Culture Winn Hotel Group
026-665431

 

Taktikgrupp
Carina Svedin (rep. NCH) Hotelldirektör, Quality Hotel Winn Haninge
08-7457561

Tomas Lindquist (rep. Stand Alone WHG) Hotelldirektör, Högbo Brukshotell
026-245261

Ann-Sophie Myrefelt (rep RHG) Hotelldirektör, Radisson Blu Uppsala
018-4747961

 

 

Lokalt hotellen
Varje hotell har en definierad krisgrupp med resp hotelldirektör/driftschef som ytterst ansvarig på plats.

 

Krishanteringsgruppens funktion är att skapa strukturer och policies för Winn Hotel Groups samtliga hotell baserat på de uppgifter som framkommer från olika myndigheter samt vara kontaktorgan för diverse frågeställningar samt hantera eventuella situationer som kan uppstå på ett hotell i samband med misstanke om smitta. Taktikgruppen förmedlar informationen, gör operativa insatser samt ser till att hotellen har rätt information för att och sätta beslut i praxis.

 

 

 

4. Handlingsplan vid misstanke om smitta/risk för smitta på hotellet

Samtliga avvikelser / händelser dokumenteras i logg

 

 • Verifiera att informationen är riktig (vid hög risk utan verifiering bör oavsett punkterna nedan implementeras).
 • Kontakta i första hand sjukvårdsupplysningen 1177, annars Folkhälsomyndigheten, vårdcentralen eller akuten för råd och vägledning. De kommer antingen ge dig råd eller ta över hela hanteringen av processen vidare.
 • Kontakta Hotellets Direktör.
 • Arbeta förebyggande med exempelvis större hygienfokus – handhygien och annan rengöring.
 • Informera anställda om möjliga smittan.
 • Överväg att stänga matsal, mötesrum och andra gemensamma utrymmen, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
 • Överväg åtgärder för att minimera fysisk kontakt mellan anställda/gäster, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
 • Överväg åtgärder för ankommande gäster (i enlighet med vad franchisegivaren säger eller) i samråd med WHG´s ledning.

 

 

Handlingsplan vid misstanke eller påvisad smitta hos incheckad gäst

 • Isolera gästen!
 • Kontakta i första hand sjukvårdsupplysningen 1177, annars Folkhälsomyndigheten vårdcentralen eller akuten. Nationell hälsomyndighet kommer ta över hanteringen av processen vidare.
 • Kontakta din Hotelldirektör.

 

Möjliga åtgärder som hälsomyndigheten kommer att vidta

   • Kartlägg vem som har varit i kontakt med gästen (Kartläggning sker på loggen, följ Instruktioner)
   • Verkställ förebyggande åtgärder, exempelvis förhöjt hygienfokus – handhygien och annan rengöring.
   • Informera anställda om möjliga smittan.
   • Överväg att stänga matsal, mötesrum och andra gemensamma utrymmen, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
   • Överväg åtgärder för att minimera fysisk kontakt mellan anställda/gäster, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
   • Överväg åtgärder för ankommande gäster i enlighet med vad franchisegivaren säger eller i samråd med WHG´s ledning.

 

Handlingsplan vid påvisad smitta hos anställd under arbetstid

   • Isolera den anställda!
   • Kontakta i första hand sjukvårdsupplysningen 1177, annars Folkhälsomyndigheten vårdcentralen eller akuten. Nationell hälsomyndighet kommer ta över hanteringen av processen vidare.
   • Kontakta din Hotelldirektör.

 

Möjliga åtgärder som hälsomyndigheten kommer att vidta

    • Kartlägg vem som har varit i kontakt med den anställda.
    • Verkställ förebyggande åtgärder, exempelvis förhöjt hygienfokus – handhygien och annan rengöring.
    • Informera resterande anställda om möjliga smittan
    • Överväg att stänga matsal, mötesrum och andra gemensamma utrymmen, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
    • Överväg åtgärder för att minimera fysisk kontakt mellan anställda/gäster, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
    • Överväg åtgärder för ankommande gäster i enlighet med vad franchisegivaren säger eller i samråd med WHG´s ledning.

 

Handlingsplan vid påvisad smitta hos anställd utanför arbetstid

   • Kontakta i första hand sjukvårdsupplysningen 1177, annars Folkhälsomyndigheten vårdcentralen eller akuten. Nationell hälsomyndighet kommer ta över hanteringen av processen vidare.
   • Kontakta din hotelldirektör.

 

Möjliga åtgärder som hälsomyndigheten kommer att vidta

    • Kartlägg vem som har varit i kontakt med den anställda.
    • Verkställ förebyggande åtgärder, exempelvis förhöjt hygienfokus – handhygien och annan rengöring.
    • Informera resterande anställda om möjliga smittan.
    • Överväg att stänga matsal, mötesrum och andra gemensamma utrymmen, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
    • Överväg åtgärder för att minimera fysisk kontakt mellan anställda/gäster, utifrån riskbilden och råd från hälsomyndigheten.
    • I samråd med Hotelldirektören överväg åtgärder för ankommande gäster och resterande anställda.

 

Om medarbetare uppvisar symptom (men ej har konstaterad smitta) hemma:

   • Kontakta 1177, kom inte till arbetet, och meddela närmaste chef.