CSR

Hand in Hand

Winn Hotel Groups samarbete med Hand in Hand – där affärsmannen Percy Barnevik är stark kraft – har fördjupats genom att WHG valt att bli bysponsorer i Indien. Bysponsorskapet innebär att by Illudo, som ligger i delstaten Tamil Nadu State, får stöd. – Det här möjliggör för oss att öka vårt engagemang för Hand in Hand både internt och externt, säger Anders Junger, koncernchef på Winn Hotel Group. I Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden:

jobbskapande, hälsoundersökningar, demokrati och IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden. – Vi är väldigt stolta och glada över att Winn Hotel Group har valt att fördjupa sitt samarbete med oss. Deras fina insats hjälper till att bygga en långsiktigt hållbar situation för alla i byn, säger Charlotte Bohman, Generalsekreterare på Hand in Hand.
HandinHand

Hand i Hand bekämpar extrem fattigdom genom utbildning och företagande. Deras vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Deras affärsmodell är effektiv och framgångsrik – totalt har över 850 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket har resulterat i fler än 1 miljon företag och att över 1,5 miljoner jobb har skapats. Detta innebär att fler än 5 000 000 människor fått bättre livsvillkor.