Företagskultur

Winn Inside

Metaforen för vår affärssyn är att Winn är för ett hotell vad Intel är för en persondator – själva processorn som hela operativsystemet kretsar kring. Vi kallar det ”Winn Inside”. Det våra hotell ska vara omtalade för, oavsett varumärke, är känslan av uppmärksamhet, trivsel och nöjdhet. Våra viktigaste värdemätare i vardagen är glimten i ögat och djupet i skrattgroparna. Framgångsfaktorn är insikten om att hotellverksamhet handlar om känslor, attityder och värderingar.

Vi ska driva våra hotell på en affärsmässig grund men med fokus på att utveckla nöjda medarbetare och gäster. Vår huvuduppgift är att skapa förutsättningar för människor att vilja och våga utvecklas. Vi vill stimulera medarbetarna till egna initiativ och kreativa problemlösningar. Vi vill att var och en med glädje ska bjuda på sin personlighet och erbjuda sitt engagemang till kollegor och kunder. Vi brukar säga att våra medarbetare är för ett hotell vad processorn är för en dator.

Det är kring vår ”mjukvara” som hela hårdvaran snurrar, och oavsett vad det står för namn på utsidan av hotellet så gör det skillnad om det har Winn på insidan – ”Winn Inside”. Winn Inside är inte bara vårt erbjudande till gäster och samarbetspartners, det är också ett samlande begrepp för den kultur vi odlar i företaget. Vi är övertygade om att det är de mjuka värdena som avgör hur man trivs på ett hotell – oavsett om man där som gäst eller medarbetare.

Kärnvärden

Den värdeskapande formeln för vår verksamhet förkortas PEGA och står Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet. I den ordningen, för det är vår övertygelse att om medarbetarna ges möjlighet att med sin egen personlighet utveckla sitt yrkesmässiga engagemang så uppstår arbetsglädje som smittar till andra medarbetare och till gästerna. Och det är affärsmässigt lönsamt för oss.

Första steget för att skapa trivsel för gästerna är att få medarbetarna att trivas. Först när en medarbetare känner sig hemma på sin arbetsplats finns förutsättningar för att gästen ska göra det på hotellet. Vi sammanfattar våra viktigaste interna ledord i formeln PEGA. Det står för Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet. Det innebär att oavsett under vilket varumärke du möter Winn Hotel Group så möter du glada, engagerade och personliga medarbetare som ser på dig med affärsmässiga ögon. Och som vet att den bästa affären är att du som gäst vill komma tillbaka.

Personlighet

Om man skulle beskriva vårt varumärke som en person så tror vi att hen skulle upplevas som en öppen, positiv, nyfiken och på sitt sätt ganska modig människa som vågar ge av sig själv och tar initiativ i vardagen. Initiativ som ibland bryter mot det gängse mönstret, men alltid leder till positiva upplevelser för både medarbetare och gäster.

 

Som arbetsgivare vill vi skapa en trygg arbetsplats som ger utrymme för dig som vår medarbetare att utveckla dina personliga talanger och egenskaper samt skapa en grogrund för ständig tillväxt hos dig som individ. För om du som medarbetare växer, då kommer vår verksamhet att växa automatiskt.

Engagemang

Vad skapar egentligen engagemang? Svaret är enkelt: engagemang. Människor som är engagerade blir engagerande, människor som brinner för sin uppgift drar till sig andra människor som vill hjälpa till. Människor som visar sitt engagemang blir omtyckta av kunder och kollegor.

 

Som medarbetare i Winn Hotel Group har du därmed en viktig uppgift – att vara en engagerad, och därmed engagerande, arbetskamrat. När du ökar ditt engagemang i jobbet, så kommer du också att märka att du blir mer sugen på nya utmaningar. Engagemang väcker lusten och modet att pröva nya vägar och tänka i nya banor, vilket leder till utveckling. Vi som företag ska också vara en engagerad, och engagerande, arbetsgivare som ser till att våra medarbetare alltid ges möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling.

Glädje

Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi ska känna glädje i det vi gör, för det finns ingenting som är viktigare för arbetsklimatet än GLÄDJE. När du levererar högklassig service med ett leende på läpparna så påverkar det både gäster och medarbetare positivt.

Affärsmässighet

Självklart är också vi intresserade av att ha en god ekonomi i verksamheten – ett affärsmässigt tänkande är grunden i allt vi gör. Men vi har som sagt ett lite annorlunda perspektiv. Vi ser att det är människorna i rörelsen, inte rörelsen i sig, som skapar god ekonomi. Och vi tar alltid en affärsmässig utgångspunkt i intäktssidan. Den svåra konsten är inte attspara sig till resultat – konsten är att ständigt och jämt öka det upplevda värdet av det vi erbjuder våra kunder. Din insats är avgörande för våra gästers upplevelse. I varje möte,  varje dag, varje stund och med varje gäst.