OM WINN

Anders-Junger_OmWinn

Winnkoncernen är uppbyggd kring moderbolaget Winn Hotel Group AB, som är ett renodlat ägarbolag med strategiska fastighetsinnehav. Samtliga våra hotellrörelser och fastigheter ligger i egna aktiebolag, som dotterbolag till Winn Hotel Group AB.

Vår multibrandstrategi gör det möjligt för oss att etablera värdeskapande samarbeten med nationellt och internationellt starka varumärken. Genom våra samarbetsavtal med dessa aktörer får vi tillgång till deras affärssystem, med effektiva verktyg för marknadsföring, försäljning, distribution, bokning, CRM, inköp och mycket mer. Winn Hotel Group kan därför operera med en relativt liten och effektiv overheadorganisation.

Vårt bidrag tillbaka i dessa affärsöverenskommelser är att vi adderar ett lokalt entreprenörskap och gediget hotellkunnande, och inte minst de mjuka kvaliteter som kännetecknar vårt sätt att driva och utveckla våra verksamheter. Vi kombinerar alltså några av de kraftfullaste affärssystemen på marknaden med vårt eget system för engagemang, effektivitet och gästtrivsel. Tillsammans med våra partners skapar vi ett affärsmässigt ”Winn-Winn-system”.


Affärsidé

Winn Hotel Group äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.

Vision

Vi bygger en hotellkänsla.

Mission

Vi ska vara omtalade för att vi bemöter våra gäster, och varandra, på ett precis lika proffsigt och personligt sätt överallt.

Fakta om Winn Hotel Group

 • Bolaget grundades och startade sitt första hotell 1991 i Haninge
 • Äger och driver idag 13 hotell
 • Driver tre av hotellen i egna fastigheter
 • Omsättningen uppgick 2017 till 752 mkr
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick 2017 till 36 mkr

Ett Winnande koncept

Den svåra konsten är inte att spara sig till resultat – konsten är att ständigt öka det upplevda värdet av det vi erbjuder våra kunder. Och vi ser att det är människorna i rörelsen, inte rörelsen i sig, som utvecklar vårt erbjudande. Under rubriken Företagskultur kan du läsa mer om hur vi investerar i våra medarbetare.

Ägarförhållanden

Följande ägare innehar per den 31 december 2017 mer än 5% av det totala antalet aktier:

Investment AB R. Eriksson 25,3 %
Engco Invest AB 20,2 %
Hotelieren AB 17,5 %
Leif AR Eriksson 5,6 %
Joachim Eriksson 5,6 %
Hospitality Invest ASA 5,3 %

Koncernens ledande befattningshavare samt hotelldirektörer och övriga anställda inom koncernen äger tillsammans 5,1% av aktierna. Resterande aktier ägs av olika hotellföretag och privatpersoner

Årsredovisningar

Styrelse

Hans Boberg – ordförande
Torsten Engwall, Leif Eriksson, Joachim Eriksson, Jacob Engwall – styrelseledamöter
Anders Junger – styrelseledamot, Verkställande direktör


Ledande befattningar

 • Anders Junger
  Koncernchef
  Anders Junger +46(0)26 66 54 61 Maila Anders
 • Helena Törnquist
  Ekonomidirektör/Vice VD
  Helena Törnquist +46(0)26 66 54 21 Maila Helena
 • Sam Holmberg
  Operativ chef
  Sam Holmberg +46(0) 26 66 54 51 Maila Sam
 • IT-chef
  Peter Tillman +46(0)26 66 54 71 Maila Peter
 • Therese Andersson
  Marknads- och kommunikationschef
  Therese Andersson +46(0)26 66 54 41 Maila Therese
 • Teknisk chef
  Göran Englund +46 (0)26 66 54 81 Maila Göran
 • Ekonomichef
  Peter Svensson +46(0)26 66 54 00 Maila Peter
 • Personalutvecklingschef
  Ola Berggren Maila Ola
 • Head of People and Culture
  Fia Westerberg +46 (0)72 006 72 05 Maila Fia