Om Winn

Winnkoncernen är uppbyggd kring moderbolaget Winn Hotel Group AB, som är ett renodlat ägarbolag med strategiska fastighetsinnehav. Samtliga våra hotellrörelser och fastigheter ligger i egna aktiebolag, som dotterbolag till Winn Hotel Group AB.

Vår multibrandstrategi gör det möjligt för oss att etablera värdeskapande samarbeten med nationellt och internationellt starka varumärken. Genom våra samarbetsavtal med dessa aktörer får vi tillgång till deras affärssystem, med effektiva verktyg för marknadsföring, försäljning, distribution, bokning, CRM, inköp och mycket mer. Winn Hotel Group kan därför operera med en relativt liten och effektiv overheadorganisation.

 


Vårt bidrag tillbaka i dessa affärsöverenskommelser är att vi adderar ett lokalt entreprenörskap och gediget hotellkunnande, och inte minst de mjuka kvaliteter som kännetecknar vårt sätt att driva och utveckla våra verksamheter. Vi kombinerar alltså några av de kraftfullaste affärssystemen på marknaden med vårt eget system för engagemang, effektivitet och gästtrivsel. Tillsammans med våra partners skapar vi ett affärsmässigt ”Winn-Winn-system”.

Affärsidé

Winn Hotel Group äger, driver och utvecklar hotell
med personlighet, engagemang och glädje.

Vision

Vi bygger inte en hotellkedja – vi bygger en hotellkänsla.

Mission

Vi ska vara omtalade för att vi bemöter våra gäster, och varandra, på ett precis lika proffsigt och personligt sätt överallt.

Fakta om winn hotel group

  • Bolaget grundades och startade sitt första hotell 1991 i Haninge
  • Äger och driver idag 12 hotell
  • Driver tre av hotellen i egna fastigheter
  • Omsättningen uppgick 2022 till 674 mkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick 2022 till 61 mkr

Ägarförhållanden

Följande ägare innehar per den 31 december 2021 mer än

5% av det totala antalet aktier:

 

HI Capital AS37,8%

Investment AB R. Erikson21,2%

Engco Invest AB12%

Hotelieren AB11,6%

 

 

Styrelse

Hans Boberg – Ordförande

Roger Adolfsen, Joachim Eriksson, Louise Edholm Engwall – Styrelseledamöter

Anders Junger – Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Ledande befattningar

Anders Junger

Verkställande direktör/CEO

+46 26 66 54 61 Maila Anders

Helena Törnquist

Ekonomidirektör/CFO/Vice VD

+46 26 66 54 21 Maila Helena

Fia Westerberg

Head of People and Culture

+46 26 66 54 31 Maila Fia

Peter Tillman

IT-chef/CIO

+46 26 66 54 71 Maila Peter

Anna Rosang

CCO

+46 10 175 42 61 Maila Anna

Camilla Dahlman

Driftschef/COO

+46 26 66 54 51 Maila Camilla

Peter Westin

Teknisk Chef & Fastighetsutvecklare

+46 26 66 57 81 Maila Peter

Sara Alm

Ekonomichef

+46 26 66 54 22 Maila Sara