Winn Wine & Food

Vi levererar minnesvärda stunder! Med importbolaget Winn Wine and Food har vi möjligheten att handplocka de bästa vinerna på marknaden och erbjuda bästa möjliga upplevelse till våra restauranggäster

Embryot till det som idag är Winn Wine and Food föddes redan i början av 2000-talet. Då började ett av våra hotell att småskaligt importera egenhändigt utvalda viner. Det var med stort engagemang som kunskapen på hotellet succesivt ökade bland all restaurangpersonal. Detta ledde till att våra gäster fick en unik upplevelse både i service och i smak. Sedan dess låg tanken latent hos Winn Hotel Group tills man 2017 gjorde slag i saken och startade importbolag med syfte att handplocka de bästa vinerna på marknaden till våra restauranggäster. Grundidén är att vår egen personal utbildas i vinkunskap och gemensamt åker på de bästa Europeiska mässorna för att köpa hem viner som de själva varit med och kvalitetssäkrat. Varje vin har sin historia som vi med glädje och engagemang gärna återberättar till dig som gäst.

 

Unika upplevelser är något vi önskar erbjuda alla våra gäster. Vi tror att genom att satsa på vår personal, och ge ytterligare kunskap och möjlighet att påverka utbudet i våra restauranger, så höjer det servicenivån i våra restauranger. Nöjda medarbetare ger nöjda gäster!

Egen vinimport och vidareutbildning av restaurangpersonal ser vi som en möjlighet att behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Vi vill se till att våra gäster får det bästa möjliga vid besök i våra restauranger. Med egenimport av viner kan vi säkerställa både kvalitet och upplevelsen av vår service. Vi pratar om att vi levererar minnesvärda stunder, att som personal kunna berätta ingående om det som serveras uppskattas mycket av våra gäster. Hos oss har vi flertalet medarbetare som har ett stort intresse för mat och dryckeskonst, och att ge service i världsklass.

 

Ambitionen är att våra restauranger ska erbjuda en tredjedel av vinerna på vinlistan från det egna bolaget Winn Wine and Food. Vi hoppas att vi även kommer importera egna selekterade matvaror på sikt, som tex. olivolja. Det tror vi är fullt möjligt då vi ser ett stort intresse från både medarbetare och gäster att få njuta av något nytt och exklusivt.