CSR

Fördjupat samarbete med Hand in Hand

Winn Hotel Groups samarbete med Hand in Hand – där affärsmannen Percy Barnevik är stark kraft – har fördjupats genom att Winn Hotel Group valt att bli bysponsor till ytterligare en by. Första byprojektet var i Indien och sedan 2016 stöttar Winn Hotel Group även en by i Kenya.

– Det här möjliggör för oss att öka vårt engagemang för Hand in Hand både internt och externt, säger Anders Junger, koncernchef på Winn Hotel Group. I Hand in Hands byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden: jobbskapande, hälsoundersökningar, demokrati och IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden.

Hand in Hands arbetsmodell:

Hand in Hands arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och innehåller fyra utbildningssteg. Tillsammans skapar de förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat.

Läs mer om Hand in Hand

Läs rapport från Winn Hotel Groups projekt i Mundoro Village

Samarbete Hand in Hand

Hand in Hand bekämpar extrem fattigdom genom utbildning och företagande. Deras vision är att skapa 10 miljoner företag och genom det hjälpa 50 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.