Läkare utan gränser

Winn Hotel Group och Läkare utan gränser

Winn Hotel Group stöttar Läkare utan Gränser då de har en sådan direkt och omedelbar påverkan i krissituationer med sina insatser, det blir väldigt effektivt att stötta deras arbete. Winn Hotel Group vill vara med och påverka både lokalt och i utsatta områden i omvärlden, då många av både våra kollegor och gäster kommer från områden som är sämre bemedlade än vad vi är i Sverige.