Företagskultur

Winn Inside

Metaforen för vår affärssyn är att Winn är för ett hotell vad Intel är för en persondator – själva processorn som hela operativsystemet kretsar kring. Vi kallar det ”Winn Inside”. Det våra hotell ska vara omtalade för, oavsett varumärke, är känslan av uppmärksamhet, trivsel och nöjdhet. Våra viktigaste värdemätare i vardagen är glimten i ögat och djupet i skrattgroparna. Framgångsfaktorn är insikten om att hotellverksamhet handlar om känslor, attityder och värderingar.

Vi ska driva våra hotell på en affärsmässig grund men med fokus på att utveckla nöjda medarbetare och gäster. Vår huvuduppgift är att skapa förutsättningar för människor att vilja och våga utvecklas. Vi vill stimulera medarbetarna till egna initiativ och kreativa problemlösningar. Vi vill att var och en med glädje ska bjuda på sin personlighet och erbjuda sitt engagemang till kollegor och kunder. Vi brukar säga att våra medarbetare är för ett hotell vad processorn är för en dator.

Det är kring vår ”mjukvara” som hela hårdvaran snurrar, och oavsett vad det står för namn på utsidan av hotellet så gör det skillnad om det har Winn på insidan – ”Winn Inside”. Winn Inside är inte bara vårt erbjudande till gäster och samarbetspartners, det är också ett samlande begrepp för den kultur vi odlar i företaget. Vi är övertygade om att det är de mjuka värdena som avgör hur man trivs på ett hotell – oavsett om man där som gäst eller medarbetare.

WinnInside


Kärnvärden

Den värdeskapande formeln för vår verksamhet förkortas PEGA och står Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet. I den ordningen, för det är vår övertygelse att om medarbetarna ges möjlighet att med sin egen personlighet utveckla sitt yrkesmässiga engagemang så uppstår arbetsglädje som smittar till andra medarbetare och till gästerna. Och det är affärsmässigt lönsamt för oss.

Första steget för att skapa trivsel för gästerna är att få medarbetarna att trivas. Först när en medarbetare känner sig hemma på sin arbetsplats finns förutsättningar för att gästen ska göra det på hotellet. Vi sammanfattar våra viktigaste interna ledord i formeln PEGA. Det står för Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet. Det innebär att oavsett under vilket varumärke du möter Winn Hotel Group så möter du glada, engagerade och personliga medarbetare som ser på dig med affärsmässiga ögon. Och som vet att den bästa affären är att du som gäst vill komma tillbaka.

Personlighet

Personlighet

Engagemang

Engagemang

Glädje

Gladje 

Affärsmässighet

Affarsmassighet2